Høringssvar fra Advokatforeningene på Nordmøre og i Romsdal