Høringssvar fra Trøndelag fylkeskommune

Dato: 20.04.2022

Høringssvar (saksutredning og vedtak) fra Trøndelag fylkeskommune:

Fylkesutvalgets vedtak den 20.045.2022

Politiske møter - Møter - Fylkesutvalget 2019-2023 (20.04.2022) (360online.com)