Høringssvar fra Vågan kommune

Dato: 22.04.2022

Lofoten trenger en stedlig domstol med stedlig ledelse. Vågan kommune ber på denne bakgrunn om at Lofoten tingrett blir gjenopprettet og at det ansettes en egen sorenskriver for Lofoten tingrett

Vedlegg