Høringssvar fra Austevoll SP

Dato: 01.02.2022

Austevoll Senterparti har allerie send inn høyringsuttale.

Vårt innspel er å forstå slik at me er for gjeninnføring av tidlegare Domsstolsstruktur slik han var før 2021

Lars Knut Aarland Gruppeleiar

Austevoll SP