Høringssvar fra Nore og Uvdal kommune

Dato: 07.04.2022

Vedtak i Kommunestyret – 04.04.2022:

Nore og Uvdal kommune støtter forslaget om å gjeninnføre domstolstrukturen fra før domstolreformen i 2021 med følgende tillegg: Nore og Uvdal kommune ser det som hensiktsmessig å bli en del av rettskretsen til en selvstendig tingrett i Hallingdal. Det er kortere vei til Nesbyen som nå også har topp moderne lokaler og lett adkomst. Jordskifteretten er lokalisert i de samme lokalene, og vårt område benytter ofte denne

Vedlegg