Høringssvar fra Vinje kommune

Dato: 22.04.2022

Vinje kommunestyre stør ynskje om å reversere omorganiseringa av domstolane i tråd med tilrådinga i høyringa.