Høringssvar fra Haugaland og Sunnhordland tingrett, rettssted Stord