Høringssvar fra Rettssted Lillehammer i Vestre Innlandet tingrett