Høringssvar fra Fokus på Barnevernet

Dato: 09.04.2022

Fokus på Barnevernet har følgende innspill til utkastet til endringer i domstolstruktur

Fokus på Barnevernet understreker viktigheten av å sikre god barnefaglig kompetanse i domstolene, uavhengig av størrelsen og den enkelte domstol.

For øvrig har Fokus på Barnevernet ingen ytterligere merknader til høringsutkastet.

Med vennlig hilsen

Fokus på Barnevernet

v/styreleder Trond Rikard Ensby

Vedlegg