Høringssvar fra Barneombudet

Dato: 26.04.2022

Barneombudets høringsuttalelse om endringer i domstolstruktur følger vedlagt.

Vedlegg