Høringssvar fra Dommerforeningen ved Frostating lagmannsrett