Høringssvar fra Ringerike, Asker og Bærum tingrett