Høringssvar fra Teknas etatsforening for jordskifte i Møre og Romsdal