Høringssvar fra Jevnaker kommune

Dato: 25.04.2022

Kommunestyrets vedtak i sak 33/22:
Jevnaker kommunestyre anbefaler at strukturen for domstolene før domstolreformen av 2021 gjeninnføres og at Ringrike tingrett reetableres som fullverdig domstol i regionen.

Kommunestyret mener dette vil sikre domstolenes tilstedeværelse over tid. Domstolene må styrkes for å nå målene om en bærekraftig domstolstruktur som gir nærhet til domstolene for innbyggerne.

Domstolene er viktige statlige kompetansearbeidsplasser og inngår som del av det faglige juridiske kompetansemiljøet i kommunen.

Vedlegg