Høringssvar fra Elin Larsdatter Brønstad

Dato: 19.04.2022

Endringer i domstolstruktur - innspill

Reverseringen av domstolreformen må gjennomføres, og Nord-Trøndelag jordskifterett og Sør-Trøndelag jordskifterett må gjenoppstå slik som før reformen.

Det må være stedlig ledelse på begge rettsstedene. Rettsstedene er ikke likestilte slik det er i dag.

Sårbare kontorer må styrkes i forhold til de større kontorene, og derfor må rettskretsene utjevnes i henhold til regjeringens forslag.

Selv om jordskifterettene i Trøndelag vil samarbeide i noen grad fremover, behøver vi ikke felles saksinntak. Dette er uoversiktlig og lite effektivt, og en bedre løsning hadde vært å ha separat tilgang til det andre kontorets saker, eventuelt enkeltsaker.

Jordskifterettene i Trøndelag har også tidligere benyttet dommere og ingeniører på tvers av domstoler og sokn i inhabilitetstilfeller, så dette er ikke en ny mulighet som har kommet med domstolreformen. Prosessen med å benytte en dommer, ingeniør eller en saksbehandler i en annen domstol må forenkles.

Elin Larsdatter Brønstad

Overingeniør ved Trøndelag jordskifterett