Høringssvar fra Roald Tørrissen

Dato: 05.04.2022

Som sorenskriver ved Brønnøy tingrett i perioden 1994-2016 vedlegger jeg min høringsuttalelse til Departementets forslag om gjenoppretting av nedlagte tingretter i distrikts-Norge.

mvh

Roald Tørrissen

Vedlegg