Høringssvar fra Regionrådet for Hallingdal

Dato: 29.04.2022

Regionrådet for Hallingdal som det politiske samarbeidsorganet for Hallingdal (kommunane Flå, Nesbyen, Gol, Hemsedal, Ål og Hol) gjev slik uttale til høyring av endring av domstolsstruktur, vedlagt:

Vedlegg