Høringssvar fra Oslo kommune

Dato: 06.04.2022

Høringsuttalelse fra Oslo kommune følger vedlagt.

Vedlegg