Høringssvar fra Advokat Gerd C.Haagensen

Dato: 26.04.2022

Domstolsreformen bør ikke reverseres

Som praktiserende advokater i Ålesund ser vi at domstolsreformen som ble gjennomført i mai 2021 fungerer på en god måte både for klienter og advokater. Rettsstedene i Ålesund, Volda, Molde og Kristiansund er beholdt. Sunnmøre tingrett, Søre Sunnmøre tingrett, Romsdal tingrett og Nordmøre tingrett er slått sammen til Møre og Romsdal tingrett. Reiseveien til domstolene er den samme som før for publikum, men tilgangen på dommere har blitt bedre fordi dommerne nå reiser mellom de ulike stedene.

Tidligere var det ingen samordning mellom rettsstedene. Det er vår opplevelse at Møre og Romsdal tingrett nå klarer å utnytte ressursene bedre på tvers av de fire sammenslåtte rettsstedene.

For å kunne ivareta våre klienters interesser er det sentralt at også de minste rettsstedene blir mindre sårbare for redusert bemanning ved stillingsledighet, sykdom eller annet fravær hos administrasjon og dommere. Med større fleksibilitet og oversikt over de fire rettsstedene i fylket har domstolsreformen bidratt til å sikre dette bedre.

En større dommerpool å velge i har ført til færre utsettelser og mindre fare for inhabilitet blant dommerne. For de som bor på et lite sted og er involvert i en straffesak eller en sak som involverer barn er det en fordel å slippe å møte dommeren i saken på butikken eller når en henter på SFO.

Møre og Romsdal tingrett avholdt nylig aktørmøte i barnelovsaker hvor advokater, dommere og sakkyndige fra Ålesund, Kristiansund, Molde og Volda for første gang møttes for utveksling av meninger og erfaringer. Lignende aktørmøter er planlagt på andre fagområder, noe som er viktig og nyttig for alle involverte.

En reversering av domstolsreformen vil ikke bidra til et bedre tilbud for det rettssøkende publikum. Det er viktig at det nå blir skapt ro, slik at en får prøve ut reformen som så langt har vist seg å fungere godt.

Bruk heller midlene på å ruste opp de små rettsstedene; provisoriske rettslokaler med dårlige tekniske løsninger er lite egnet for gjennomføring av store straffe – og sivile saker.

Adv.Gerd C.Haagensen

Adv.Mette Ekroll Nyland

Adv. Tone Norderval

Adv.Camilla Solbakken

Adv.Mari Vik-Slettvoll

Adv.Cathrin Myre Skram

Adv.Merete Opdahl

Adv.Are Opdahl

Adv.Jahn Aurdal

Adv.Axel Lange

Adv.Nils Grytten

Adv.Øystein Remme

Adv.flm.Therese Vasset