Høringssvar fra Flatanger kommune

Dato: 27.04.2022

Flatanger kommune

Formannskaps behandling av sak 16/2022 i møte den 26.04.2022:

Vedtak:

Flatanger kommune vedtar følgende uttalelse til høring om endringer i domstolstruktur:

1. Domstolstrukturen for 2021, med egen stedlig ledelse ved Namdal Tingrett gjeninnføres.

2. Namdal Tingrett styrkes med å tilføre en ny dommer-fullmektig stilling. Dette for å redusere sårbarhet og sørge for en bærekraftig domstolstruktur.

3. Namdal Tingrett kan være en pilot for utprøving av nye oppgaver som:

a. Ressurssenter for den sørsamiske folkegruppen i domstolsapparatet.

b. Å styrke og videreutvikle forliksrådenes rolle som lokal og desentral domstol.

Vedlegg