Høringssvar fra Ullensaker kommune

Dato: 03.03.2022

FSK - RS 11/22 Vedtak:

Ullensaker kommune mener dagens domstolstruktur fremstår hensiktsmessig, under forutsetting av at alle rettssteder opprettholdes. Det bør likevel legges opp til en stedlig eller desentralisert ledelse på de ulike rettsstedene.