Høringssvar fra Hammerfest kommune

Dato: 19.04.2022

Hammerfest kommunestyre vedtok den 07.04.2022 høringsuttalelse som følger av vedlegget.

Vedlegg