Høringssvar fra Vestfold tingrett

Dato: 28.04.2022

Vestfold tingrett har avgitt svar innen frist - sendt riktignok til postmottak. Ser at det ikke er inntatt her. Sendes på nytt.

hilsen

Jørn Holme

Vedlegg