Høringssvar fra Tingvoll kommune

Dato: 04.03.2022

Tingvoll kommune vil gjenopprette domstolstrukturen.

Vi mener det vil sikre domstolenes tilstedeværelse over tid. Domstolene må styrkes for å nå målene om en bærekraftig domstolstruktur som gir nærhet til domstolene for innbyggerne.

Domstolene er viktige statlige kompetansearbeidsplasser og inngår som del av faglige juridiske kompetansemiljø i regionene.