Høringssvar fra Våler kommune

Dato: 25.04.2022

Ny domstolstruktur må reverseres. Våler kommune ønsker en desentralisert domstolstruktur begrunnet med følgende punkter;

  • Selvstendige domstoler med egen ledelse er viktig for regionen. Domstolen er til for folket.
  • Våler kommune frykter at mange saker framover vil føres for retten der dommerne normalt befinner seg, framfor der hvor de involverte partene bor. Våler kommune frykter forvitring av fagmiljøer knyttet til domstolen, og konsekvensene dette kan ha for folkets rettssikkerhet. Tilgjengelige tjenester er viktig for tilliten i befolkningen.
  • Kompetanse: Verdien av en desentralisert domstolstruktur handler om å beholde kompetansearbeidsplasser, rekruttering, beholde lokal ledelse og jurister i distriktene.
  • Samfunnsøkonomisk, påpekes konsekvenser som gjelder klima og miljøhensyn. Økt reisevei, og at foreldre må ta fri hele dager, eks ved saker innen barnevern, vil utgjøre en større belastning.
  • Domstolenes ønske om større fagmiljø kan medføre konsekvensen svekkelse av de øvrige fagmiljøene som rettssystemet består av.
  • Det er viktig at små kommuner blir representert og hørt.