Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 794373

Dato: 05.04.2022

Som en del av gruppen "vanlige folk" og helt uten jusbakgrunn, stoler jeg på ekspertene har rett i denne saken, og mener da at den nye domstolstrukturen ikke bør reverseres.