Høringssvar fra Stad Senterparti

Dato: 26.04.2022

Hei,

Vedlagt er høyringsinnspel.

Vedlegg