Høringssvar fra Advokatene i Hallingdal og Øvre Numedal

Dato: 29.03.2022

Vedlagt er høringssvar fra advokatene i Hallingdal og Øvre Numedal.

Vedlegg