Høringssvar fra IKT-Norge

Dato: 03.03.2022

Vedlagt er høringssvar fra IKT-Norge.

Mvh Geir Olsen

Direktør for næringspolitikk

IKT-Norge

Vedlegg