Høringssvar fra Asker kommune

Dato: 20.04.2022

Asker kommune er imot en reversering av domstolsreformen, og avgir

høringssvar om å slutte seg til høringssvaret fra flertallet i Ringerike, Asker og

Bærum tingrett slik dette fremkommer i vedlegg. De samme vurderinger om

struktur som fremmes i høringssvaret fra tingrettens flertall, bør anvendes for

strukturen til jordskifterettene.

Vedlegg