Høringssvar fra Liv Inger Ravlo Almåsbakk

Dato: 26.04.2022

Høringssvaret står i filvedlegget (pdf)

Vedlegg