Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høringssvar fra Utenriksdepartementet

Endringer i forskrift om fremmede organismer for levende amerikansk hummer

Dato: 12.02.2018

Svartype: Med merknad

Høring – av endringer i forskrift om fremmede organismer for levende amerikansk hummer mv.

 Det vises til Klima- og miljødepartementets brev av 27. oktober 2017.

Utenriksdepartementet (UD) har ikke merknader til endringene som foreslås i høringen.

UD vil imidlertid minne om sitt innspill i brev av 16. oktober 2017 når det gjelder forskriften generelt og forholdet til transitteringstilfeller.

 Med vennlig hilsen

 Øyvind Hernes

avdelingsdirektør

 Mette Kristin Ek

rådgiver

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ikke håndskrevet signatur.

Til toppen