Forsiden

Høringssvar fra Skattedirektoratet

Høringsuttalelse vedrørende evalueringsrapport om LLR regelverket

Dato: 07.12.2017

Svartype: Med merknad

Regionavdelingen i Skattedirektoratet har gått gjennom kap 6 i evalueringsrapporten om LLR. Regionavdelingen har i sin tid støttet implementering LLR og utvidet rapporteringsplikt. De har imidlertid ingen kommentarer til evalueringsrapporten utover at implementering av LLR har gitt noe preventiv effekt for for synliggjøring av aggressiv skatteplanlegging i tillegg til eventuell hindring av økonomisk kriminalitet.