Forsiden

Høringssvar fra Utenriksdepartementet

Evalueringsrapport om land for land rapportering regelverket

Dato: 05.12.2017

Svartype: Uten merknad

Utenriksdepartementet har ingen merknader til saken.