Forsiden

Høringssvar fra Justis- og beredskapsdepartementet

Evalueringsrapport om land-for-land-rapporteringsregelverket

Dato: 23.11.2017

Svartype: Uten merknad

Vi viser til Finansdepartementets brev 25.10.2017 med vedlegg.

Justis- og beredskapsdepartementet har ingen merknader til rapporten.

Vedlegg