Forsiden

Høringssvar fra Norsk Fjordsalat AS

Dato: 01.11.2022

Norsk Fjordsalat AS foreslår at det legges et fritak for eksportavgiften og årsgebyret til Sjømatrådet, dersom en virksomhet ikke eksporterer mer enn 1 tonn makroalger i våtvekt pr år.

Norsk Fjordsalat AS har direkte kontakt med markedet i utlandet, og trenger på ingen måte hjelp fra Sjømatrådet. Skulle Norsk Fjordsalat bli tvunget til å betale eksportavgift og årsgebyr til Sjømatrådet, vil produksjonen til det utenlandske markedet mest sannsynligvis flyttes ut av Norge, siden konseptet til Norsk Fjordsalat kan etableres hvor som helst i verden.

Daniel Fonn Aluwini
Daglig leder i Norsk Fjordsalat AS