Forsiden

Høringssvar fra Moss kommune

Dato: 08.12.2020

Svartype: Med merknad

Vedlagt høringsuttalese fra Moss kommune behandlet og vedtatt i utvalg for Helse og mestring 1. desember 2020.

mvh

Mette Thomson

Virkosmhetsleder Helse og omsorgsforvaltningen

Vedlegg