Forsiden

Høringssvar fra Anonym

Dato: 10.11.2020

Svartype: Med merknad

Så lenge kommunene skal betale for ordningen, vil det være mest kostnadseffektivt og gi bedre tjenester dersom helse- og omsorgstjeneste tilbys av kommunene selv. Derfor bør ikke denne tjenesten privatiseres. Det er ikke konkurranse mellom flere tjenester som avgjør kvaliteten, men systematisk kompetansebygging som best gjøres over tid i regi av kommunene. Hvilken kvalitet som kan tilbys avhenger i stor grad av hvor mange penger som øremerkes tjenesten. Unntaket er evt brukerstyrt personlig assistent, hvis formål er todelt; helse-og omsorg og bidrag til deltagelse, rehabilitering og å øke inkludering av funksjonshemmede i skole -og arbeidsliv. Innholdet i denne ordningen styres best av bruker eller dens verge, men kan ogaå godt organiseres/ledes av kommunene.