Forsiden

Høringssvar fra GLT Tildeling-Gjøvik, Søndre Land, Nordre Land, Vestre Toten og Østre Toten

Dato: 07.12.2020

Svartype: Med merknad

Hei!

Vedlagt er høringssvar fra lederne av Tildelingskontorene i Gjøvik, Nordre Land, Søndre Land, Vestre Toten og Østre Toten.

Vedlegg