Forsiden

Høringssvar fra Sandefjord kommune

Dato: 07.12.2020

Svartype: Med merknad

Forslag om godkjenningsmodell for fritt brukervalg i de kommunale helse- og omsorgstjenestene.

Høringssvar fra Sandefjord kommune, besluttet i kommunestyret den 26.11.2020.

Sandefjord kommune støtter lovforslaget slik det er lagt frem i høringsnotatet.

Kommunen vurderer at det er positivt å åpne for fritt brukervalg. Men, ser også at dette gir noen utfordringer for kommunene. Før kommunen eventuelt går til det skritt å innføre godkjenningsmodellen blir det viktig å kartlegge:

- hvilke tjenester den er egnet for i kommunen
- konsekvenser for pasienter/brukere, hva fritt brukervalg betyr for dem
- hvordan kommunen skal føre kontroll/tilsyn med private leverandører
- hvilke økonomiske og administrative konsekvenser en godkjenningsmodell for fritt brukervalg har for kommunen
- konsekvenser for medarbeidere ansatt i tjenestene hvor det innføres fritt brukervalg