Forsiden

Høringssvar fra Stange kommune

Dato: 20.10.2020

Svartype: Med merknad

Driftsutvalget i Stange kommune hadde saken til orientering i sitt møte 30.09.2020, og fattet følgende vedtak:

Kommunedirektøren bes sende høringsinnspill med følgende vektlagte punkter:

 Understreke at ordningen skal være en frivillig ordning å innføre for kommunene

 Presisering av at kommunene kan legge i sine kravspesifikasjoner krav om ansettelsesforhold, lønnsforhold og pensjonsordninger