Forsiden

Høringssvar fra Nordland fylkeskommune

Dato: 07.12.2020

Svartype: Med merknad

Vedlagt følger innstilling fra Fylkesrådet i Nordland. Vedtak fra Fylkestingt i Nordland ettersendes 10.12.2020

Vedlegg