Forsiden

Høringssvar fra Øvre Eiker kommune

Dato: 10.12.2020

Svartype: Med merknad

Høringssvar fra Øvre Eiker kommune, vedtatt i kommunestyret den 09.12.2020:

  1. Øvre Eiker kommunen støtter forslaget om at den enkelte kommune ved politisk beslutning bestemmer om brukervalgordning skal innføres eller ikke.
  2. Øvre Eiker kommune er enig i at innbyggerne selv er ekspert på eget liv, og at pasienter, brukere og pårørende bør ha stor innflytelse på helse- og omsorgstjenester som er nødvendig for å mestre hverdagen. Kommunen mener dette kan oppnås på ulike måter, og at det viktigste virkemiddelet er hvordan tjenestene er utformet og tilrettelagt for samarbeid med pasienter/ brukere og pårørende.
  3. Øvre Eiker kommune deler ikke departementets tro på at lovregulering er svaret, men mener kommunene selv best er i stand til å utforme en eventuell brukervalgordning ut fra lokale forhold, prioriteringer og politiske valg.
  4. Øvre Eiker kommune er bekymret for økt byråkrati og administrative kostnader ved en brukervalgmodell som åpner for mange leverandører med dertil behov for oppfølging.

Vedlegg