Forsiden

Høringssvar fra Meråker kommune

Dato: 04.12.2020

Svartype: Med merknad

Meråker kommune støtter ikke forslaget om innføring av en valgfri godkjenningsmodell i helse- og omsorgstjenestene.

De økonomiske og administrative konsekvensene av dette forslaget er ikke godt nok utredet. Det er viktig at disse konsekvensene er kjent før en iverksetter dette.