Forsiden

Høringssvar fra Halden kommune

Dato: 03.12.2020

Svartype: Med merknad

Oversender høringsuttalelse fra Halden kommune.

Saken er politisk behandlet i Hovedutvalg for helse- omsorg- sosialtjenester og inkludering 17.11.2020, og innspillene ligger markert i fet skrift i saksdokumentet som er vedlagt sammen med Vedtak og Protokoll.

Vedlegg