Forsiden

Høringssvar fra Haugesund kommune

Dato: 03.12.2020

Svartype: Med merknad

Se vedlagte høringsuttalelse fra Haugesund kommune. Uttalelsen ble vedtatt i Formannskapet 02.12.2020.

Vedlegg