Forsiden

Høringssvar fra LOP - Landsforbundet for offentlige pensjonister

Dato: 07.12.2020

Svartype: Med merknad

Høringssvar fra Landsforbundet for offentlige pensjonister (LOP).

Forslag til ny lovtekst i helse- og omsorgstjenesteloven § 3-11 Godkjenningsmodell for fritt brukervalg.

  1. LOP mener at det er riktig og viktig at kommunene selv kan velge om ordningen med fritt brukervalg skal innføres.

  1. LOP mener det er riktig å ha en fellesgodkjenningsmodell for fritt brukervalg for de kommunene som velger å innføre en slik ordning.

  1. LOP er positive til brukermedvirkning og fritt brukervalg.

  1. Vi mener at intensjonen /målet om at bruker skal kunne bestemme av hvem, hva, hvor og når tjenestene skal ytes er god. Vi tror at ordningen i nåværende situasjon er lite egnet for kommunehelsetjenesten. Vi mener at den blir utfordrende å gjennomføre, og at en slik ordning trolig vil fremme i stedet for å hindre en todelt tjeneste.

Vi antar at ordningen vil medføre nye og økte administrative/byråkratiske arbeidsoppgaver. Dette sett i forhold til oppgavene kommunen skal ivareta slik de er beskrevet i punktene fra a til og med d i forslaget.