Forsiden

Høringssvar fra Orkland kommune

Dato: 01.12.2020

Svartype: Med merknad

1) Orkland kommune anbefaler ikke å etablere en godkjenningsordning etter svensk modell som har som formål å lage hurtigløp for privatisering av helse- og omsorgstjenester i kommunene. Erfaringene fra Sverige er at dette setter kommunene i en vanskelig situasjon, da det er kommunen som sitter med det formelle ansvaret og må håndtere stor uforutsigbarhet i dimensjonering av egne tjenester, pga hyppige skifter mellom tjenesteleverandørene. Konkurser blant de private aktørene utfordrer kommunene i planlegging av egne ressurser, som et eksempel.»

2) Orkland kommune mener administreringen av et slikt system vil føre til økte kostnader ved at det legger beslag på betydelige ressurser i forbindelse med utarbeidelse av kriterier, anbudsprosess, løpende oppfølging og annonsering og forvaltning av avtaler, samt at det skal føres tilsyn med leverandørene.

3) Orkland kommune mener målsettingen om mer medvirkning for brukerne kan ivaretas tilstrekkelig gjennom faglig kartlegging og dialog med den enkelte bruker, med fokus på hva som er viktig for den enkelte. Vår erfaring er at de beste løsningene finner vi sammen med brukeren innenfor det som dagens lovtekst legger til grunn.