Forsiden

Høringssvar fra Tinn kommune

Dato: 15.10.2020

Tinn kommune har avgitt følgende høringsuttalelse:

Vedtak i Helse- og omsorgsutvalget12.10.2020

1. Tinn kommune støtter ikke forslaget om innføring av en valgfri godkjenningsmodell i helse- og omsorgstjenestene i kommunene.

2. Om forhold knyttet til økonomi, vil Tinn kommune påpeke at kommunen ser at det vil påløpe ekstra kostnader knyttet til å administrere en slik modell. Både utarbeidelse av lokale godkjenningskriterier, inngåelse, evaluering og eventuelt opphør av avtaler, samt løpende publisering mm vil påføre ekstra kostander for kommunen.