Forsiden

Høringssvar fra Unio

Dato: 07.12.2020

Svartype: Med merknad

Unio sender med dette vedlagt sitt høringssvar på regjeringens høringsbrev om fritt brukervalg i kommunene, jf. deres saksnr. 20/3105.

Vh Eli-Karin Flagtvedt

Vedlegg